Ruby on Rails İçin Linux Yapılandırılması

21 Oct 2013

Ruby’inin en stable calistigi ortam Linux olarak gosterilebilir. Bu bağlamda, Ruby on Rails çalışma ortamı için Linux’ ta izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 

Sistemin Kuruluma Hazirlanmasi

Sistemi guncelemek icin

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo reboot

ZSH, Git ve oh-my-zsh Kurulumu

zsh kurulumu için;

sudo apt-get install zsh

curl kurulumu için;

sudo apt-get install curl

git kurulumu icin;

sudo apt-get install git-core

git konfigurasyonu icin

git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email your-email@address.com

oh-my-zsh kurulumu için;

curl -L https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh | sh
chsh -s /bin/zsh

oh-my-zsh ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

RVM ve Ruby Kurulumu

Ruby Version Management icin ben RVM yukledim. Secim yapmak icin buraya tıklayabilirsiniz.

\curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

Yukleme tamamlandıktan sonra;

rvm get stable --autolibs=enable
rvm install ruby
rvm --default use ruby-2.1.1

Node.js Kurulumu

sudo apt-get install nodejs

Gem Manager Version Kontrolu

gem -v

Version’un guncel olup olmadıgını buradan kontrol edebilirsiniz. Eger guncel degilse;

gem update --system

RVM Gemsets Seçimi ve Gem Update

rvm gemset list

output:

gemsets for ruby-2.1.1
 => (default)
    global

secim yapmak için;

rvm gemset use global

yeni bir gemset olusturmak icin

rvm gemset create workflow

default gemset’i secmek icin

rvm --default use ruby-2.1.1@workflow

Outupdate listesini gormek için;

gem outdated

Gem leri guncellemek için;

gem update

Gem lerin document dosyalarının yukleme listesinden cıkartmak için;

echo "gem: --no-document" >> ~/.gemrc

Rails Kurulumu

Stable Release version için;

gem install rails
rails -v

Rails Application Olusturma

rails new .

Smoke Test için;

rake -T

Rails server için;

rails server