Middleman – Hand-crafted frontend development

29 Oct 2013

HTML sayfalar arasında kaybolmadan kod yazmak için Middleman kullanılabilir.

Middleman Install ve İlk Ekran

gem install middleman

Init Project

Middleman de yeni bir proje olusturmak için;

middleman init my_new_project

Project Template

middleman init my_new_mobile_project --template=html5

Bir kaç project template; Middleman-HTML5BP-HAML, middleman-twitter-bootstrap

Middleman Server

middleman

Middleman Build

middleman build

config.rb

config.rb dosyası ile Middleman’i customize edebilirsiniz. Ornek bir config.rb için buraya tıklayınız.