Middleman Deploy

31 Oct 2013

Middleman ile build edilen bir projenin yine middleman ile nasıl deploy edilebilecegi sorusunun cevabı.

Add Gemfile

gem "middleman-deploy" ya da gem install middleman-deploy

Activate Middleman Deploy

Proje, build etmeden once ya da build ettikten sonra deploy edilebiler.

activate :deploy do |deploy|
 # ...
 deploy.build_before = true # default: false
end

Deploy Edilebilen Platformlar

rsync

activate :deploy do |deploy|
 deploy.method = :rsync
 deploy.host  = "www.example.com"
 deploy.path  = "/srv/www/site"
 # Optional Settings
 # deploy.user = "tvaughan" # no default
 # deploy.port = 5309 # ssh port, default: 22
 # deploy.clean = true # remove orphaned files on remote host, default: false
end

GitHub Page

activate :deploy do |deploy|
 deploy.method = :git
 # Optional Settings
 # deploy.remote = "custom-remote" # remote name or git url, default: origin
 # deploy.branch = "custom-branch" # default: gh-pages
end

FTP

activate :deploy do |deploy|
 deploy.method  = :ftp
 deploy.host   = "ftp.example.com"
 deploy.path   = "/srv/www/site"
 deploy.user   = "tvaughan"
 deploy.password = "secret"
end

SFTP

activate :deploy do |deploy|
 deploy.method  = :sftp
 deploy.host   = "sftp.example.com"
 deploy.path   = "/srv/www/site"
 # Optional Settings
 # deploy.user   = "tvaughan" # no default
 # deploy.password = "secret" # no default
end

Daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Tek bir method ile birden fazla platforma deploy yapmak istiyorsaniz suradaki issue’yu inceleyebilirsiniz.