Cleanup RVM

09 Dec 2013

RVM temizligi icin asagidaki adimlar uygulanabilir.

RVM ‘nin disk uzerindeki hacmini ogrenmek icin;

du -hs ~/.rvm

Clean Up

rvm cleanup all

Bu kodla beraber temizlenen klasorler; archives, repos, src, log, tmp, gemsets, links

Gemset lerden herhangi birini silmek için;

rvm cleanup allrvm gemset delete gemset-name

Gemset teki tum gem leri silmek icin;

rvm gemset empty mygems

Global cache aktif etmek için;

rvm gemset globalcache enable