Variable, Mixin, Function, Silent Class

13 Jan 2014

Sass, best practices için hangisi ne amaçla kullanılmalı?

Variable

Variable, proje icinde sıklıkla tekrar edebilecegi ongorulen property leri anlamlı hale getirmek icin kullanılabilir.

Mixin

Birden fazla property i tek bir baslık altında toplamada, ustaca kullanılabilir. Örneğin, Browser prefix lerini her defasında uzun uzun belirtmek yerine akıllıca yazılmıs bir mixin ile tek satırda border-radius, gradient, box-shadow gibi CSS3 property leri hızlı ve pratik bir sekilde kullanılabilir. Sadece browser prefixleri icin degil, uretken class lar icinde kullanılabiilir.

=graphic-background ($image-name)
 width: image-width($image-name)
 height: image-height($image-name)
 background-image: image_url($image-name)

+graphic-background(my-image)
=rounded($radius: 50%)
 -webkit-border-radius: $radius
 -moz-border-radius: $radius
 border-radius: $radius

+rounded

Function

Function, Sass içersindeki genellikle matematiksel hesaplar icin kullanılabilir.

@function strip-unit($value)
  @return $value / ($value * 0 + 1)

@for $i from 1 through 7
 .list-btn
  & > li:nth-child(#{$i})
   +animation-delay(400ms + ($i*30)) 

Silent Class

Sadece Sass da kendini gösteren CSS de hayalet olan class tır. Benzer property lere sahip class ları bir araya getirmede kullanılabilir.(Silent class Sass 3.2 surumuyle birlikte aktif olmustur.)

%fluid
 float: left
 width: 100%
 height: auto

.header
 @extend %fluid