Sass Cache Path Konfigurasyonu

19 Mar 2014

Middleman config.rb de sass_cache klasorunu yeniden set’lemek icin soyle bir yontem kullanilabilir.

config.rb dosyasinda;

# Location of SASS .sass_cache directory.
set :sass_cache_path, File.join('/tmp', "middleman-#{File.basename(Dir.pwd)}", '.cache/sass')

Degisiklik http://0.0.0.0:4567/__middleman/config/ de gorulebilir.

Output:

:sass_cache_path = "/tmp/middleman-project-title/.cache/sass"