Turbolinks IOS

24 May 2019

Turbolinks IOS Rails camiasinin imdadına yetişen hibrid uygulama yazma imkanı veren bir framework. Ama uygulamanın ne kadarı hibrid ne kadarı native olması gerektiğini sizin karar vermeniz gerekiyor, zira uygulamayı yazmak için biraz da swift bilmeniz gerekiyor.

Ben bu yazıda turbolinks-ios reposu üzerinden nasıl örnek bir uygulama yapılabilir onu irdelemek istiyorum. Internette başka örnek uygulamalarda bulabilirsiniz ama bu repo offical olduğu için seed olarak kullanmak daha doğru bir seçim olacaktır. Ama bu o kadarda kolay değil repo biraz eski ve clone’ladıktan sonra üzerinde bazı değişiklikler yapmak gerekiyor.

Clone & Bundle

Repoyu clone’ladıktan sonra cocoapods gem’ini yüklemek gerekiyor.

 git clone https://github.com/turbolinks/turbolinks-ios.git
 gem install cocoapods
 
 # Initialize Cocoapods
 pod init TurbolinksDemo.xcodeproj
 
 # Add this line in Podfile
 use_frameworks!
 pod 'Turbolinks', :git => 'https://github.com/turbolinks/turbolinks-ios.git'
 
 # Install Dependencies
 pod install

Swift için yapılması gerekenler şimdilik bu kadar. Lakin uygulama için birde server’a ihtiyacımız var.

 # Go to server folder and run bundle
 cd TurbolinksDemo/server
 bundle update

demo-server dosyasını server klasörünün içine taşımalıyız. Şimdi de demo-server‘ı aşağıdaki gibi düzenleyelim. Biz daha önceden bundle update yaptığımız için gereksiz kodlardan arındırılmış hali aşağıdaki gibidir.

 #!/usr/bin/env bash
 set -e
 find-bundle-executable() {
  gem contents bundler | grep "/exe/bundle$" | head -n 1
 }
 warn() {
  echo "$1" >&2
 }
 error() {
  warn "$1"
  exit 1
 }
 warn "Starting the demo server (press ^C to exit)..." >&2
 exec rackup